ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Χαρτοβάμβακας Α’ ποιότητας 5 κιλών,  διαστάσεων 40*60cm (συσκευασία 4 τμχ.)
Χαρτοβάμβακας ΑΑ’ ποιότητας 5 κιλών,  διαστάσεων 40*60cm (συσκευασία 3 τμχ.)
Χαρτοσέντονο Δίφυλλο 50cm*50m (συσκευασία 12 τμχ.)
Χαρτοσέντονο Δίφυλλο 60cm*50m (συσκευασία 12 τμχ.)
Χαρτοσέντονο Δίφυλλο 65cm*50m (συσκευασία 12 τμχ.)
Χαρτοσέντονο Πλαστικοποιημένο 50cm*50m (συσκευασία 12 τμχ.)
Χαρτοσέντονο Πλαστικοποιημένο 60cm*50m (συσκευασία 12 τμχ.)
Χαρτοσέντονο Πλαστικοποιημένο 70cm*50m (συσκευασία 12 τμχ.)
Ρολό Εξεταστικό Non Wooven 50cm*70m (συσκευασία 12 τμχ.)
Ρολό Εξεταστικό Non Wooven 60cm*70m (συσκευασία 12 τμχ.)
Χειροπετσέτες Λευκές Ζικ-Ζακ (συσκευασία 4000 τμχ.)
Χειροπετσέτες έσω ρολλά 500 γρ. (συσκευασία 12 τμχ.)